Blueberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms

Taylor Martin of G&C Farms checks on his blueberries.

Blueberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Life on the Farm- Vol. 3 | Bird is the Word (37 of 46).jpg
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms
Blueberries | G&C Farms
Man's Best Friend
Man's Best Friend

Taylor Martin and chocolate lab Cash at G&C Farms.

Man's Best Friend
Man's Best Friend
Wheat | G&C Farms
Wheat | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms
Blackberries | G&C Farms